понеделник, 18 февруари 2008 г.

МС Шрифтове под Линукс / MS Fonts under Linux

MSTTCOREFONTS

The Truetype Microsoft fonts provided by the package include:

 • Andale Mono
 • Arial Black
 • Arial (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Comic Sans MS (Bold)
 • Courier New (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Georgia (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Impact
 • Times New Roman (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Trebuchet (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Verdana (Bold, Italic, Bold Italic)
 • Webdings

sudo apt-get install msttcorefonts
sudo fc-cache -fv (регенерира кеша на шрифтовете с цел да не се логофваме)

Няма коментари: