събота, 22 ноември 2008 г.

Разглеждане на Java документацията в Eclipse IDE


Документацията на JDK може да бъде достъпвана от Eclipse.
Не винаги това става от раз след стандартна инсталация на JDK-то.
Понякога пък решаваме, че не сикаме да ползваме онлайнската документация.
Затова Eclipse ни предоставя възможност да конфигурираме пътя до желаната документация.
1. Отваряме "Package Explorer" for the JRE System Library, избираме rt.jar (runtime library) или Package Explorer -> Project right click Properties/Java Build Path/ и пак избираме rt.jar
2. На
rt.jar -> right click/Properties/Javadoc Location
3. Установаяваме пътя: http://java.sun.com/javase/6/docs/api/ или
file:/C:/Program Files/Java/jdk1.6.0_10/docs/api/

Това е:)

Няма коментари: