четвъртък, 1 ноември 2007 г.

Разменяне на две променливи без помощта на трета:

a=a+b;
b=a-b;
a=a-b;

a=a+b-(b=a);

a=b-a+(b=a);

a=a*b/(b=a);

a = a^b; b =a^b; a =a^b;

a ^= b ^= a ^= b;

//for strings
a=a.concat(b);
b=a.substr(0, a.length-b.length);