сряда, 25 февруари 2009 г.

Отворена Великобритания / Open UK

И правителството на Великобритания променя политиката си в полза на Отворения Код.
В разработения от министыра на информационните технологии Томас Уотсън и приетия от правителстеото план се набляга на следните направления:

- изискване за ускорено преминаване към софтуер с отворен код
- намеква се на разбирането, че софтуерыт с отворен код не само премахва нуждата от повторно плащане на вече придобития софтуер, но и намалява рисковете за предприятиата.
- разработването на софтуер с отворен код е категоризиран като изобретателно-рационализаторска дейност, подпомагащ както подобряването на работата в правителството, така и привличането на външни инвестиции.
"Open Source has been one of the most significant cultural developments in IT and beyond over the last two decades: it has shown that individuals, working together over the Internet, can create products that rival and sometimes beat those of giant corporations; it has shown how giant corporations themselves, and Governments, can become more innovative, more agile and more cost-effective by building on the fruits of community work; and from its IT base the Open Source movement has given leadership to new thinking about intellectual property rights and the availability of information for re–use by others."

В общи линии при аналогичен затворен и отворен софруер, ще се предпочита отвореният.
Планът за действия е достъпен от тук (pdf).

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=20450
http://www.cio.gov.uk/transformational_government/open_source/index.asp