четвъртък, 17 април 2008 г.

Kафяв цвят появяващ се при зареждане на Ubuntu

За да сменим омръзналия ни кафяв цвят появяващ се при зареждане на Ubuntu:

sudo gedit /etc/gdm/PreSession/Default

намираме редовете

# Default value
if [ "x$BACKCOLOR" = "x" ]; then
BACKCOLOR="#dab082"
fi

и сменяме на какъвто пожелаем :) например на черен:

# Default value
if [ "x$BACKCOLOR" = "x" ]; then
BACKCOLOR="#000000"
fi