понеделник, 24 ноември 2008 г.

Търси докато пишеш

Eclipse ни предлага няколко начина за търсене на каквото пожелаем:)
Най-известния и можеби най-непривлекателния за мен начин е използвайки Ctrl+F.
Далеч по интелигентно и по-разширено е търсенето из целия проект или група от проекти използвайки Ctrl+H.
Най-удобният за търсене в отворен файл е така наречения "incremental find". Извикваме Ctrl+J, въвеждаме желания текст (това търсене нямя GUI).
Eclipse открива и осветява следващото съвпадение докато пишем. Можем да използваме стрелките за горе и долу за да се местим към следващото или предишното съвпадение.
Освен това последващите извиквания на Ctrl+J са еквивалентни на стрелката за местене на долу.