вторник, 19 февруари 2008 г.

Показване на кирилица на Wine / How to get cyrillic fonts to show up in Wine

По подразбиране UTF-8 би трябщало да върши чудесна работа, все пак някои приложения използват 1251 и затова се налага да изпълним следните 2 стъпки:

sudo locale-gen ru_RU.CP1251
(1-генериране на кирилски локал)

/home/stanley/.wine/drive_c/Program Files/QIP# LANG=ru_RU.CP1251 wine qip&
(2- извикване на някое приложение)

Аналогично може да се постъпи и с
ru_RU.UTF-8

Източник / Source: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-277477.html