петък, 14 септември 2007 г.

"Инсталиране" на Eclipse под Linux

Слагаме Java на компа (стари версии могат да се намерят на http://java.sun.com/products/archive).
Нека вземем малко по-свежа Джавичка от http://java.sun.com/javase/downloads/index_jdk5.jsp, преместваме я в /usr/local
mv jdk-1_5_0_12-linux-i586.bin /usr/local
отиваме в нейната директория,
cd /usr/local
chmod u+x или a+x jdk-1_5_0_12-linux-i586.bin
./jdk-1_5_0_12-linux-i586.bin /usr/local (./ ако се намираме в същата директория).
След като се е разархивирал бина можем със спокойна съвест да го забършем, освен ако не си колекционираме Джави.
rm -f jdk-1_5_0_12-linux-i586.bin (-f форсира изтриване без допълнително запитване)
Остана да добавим в PATH
export PATH=/usr/local/jdk1.5.0_12/bin:$PATH
До тук настроихме Джавата, изтегляме желания Eclipse от http://download.eclipse.org/eclipse/downloads/, разархивираме го
tar -zxvf eclipse-SDK-3.2.1-linux-gtk.tar.gz и стартираме Eclipse.

Няма коментари: