четвъртък, 15 май 2008 г.

Clear Tomcat cache

rmdir /s /q "...\Tomcat\v5.5\work\Catalina"

Няма коментари: